CHỨNG NHẬN GLOBAL G.A.P

1. Chứng nhận Global G.A.P là gì? GlobalGAP (tên gọi mới của EUREP GAP sau 7 năm áp dụng và được chính thức thông báo tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 8 tại Băng-cốc tháng 9/2007) là một bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp […]
Xem thêm thông tin

CHỨNG NHẬN HACCP

1. Chứng nhận HACCP là gì? “HACCP là chữ viết tắt từ tiếng Anh của Hazard Analysis & Critical Control Points” (Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và các điểm kiểm sóat tới hạn). HACCP là một công cụ kiểm soát rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới, được sử dụng nhằm chủ […]
Xem thêm thông tin