CHỨNG NHẬN GLOBAL G.A.P

GLOBALGAP-768x664

1. Chứng nhận Global G.A.P là gì?

GlobalGAP (tên gọi mới của EUREP GAP sau 7 năm áp dụng và được chính thức thông báo tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 8 tại Băng-cốc tháng 9/2007) là một bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) trên toàn cầu. Đại diện hợp pháp của Ban thư ký GlobalGAP là tổ chức phi lợi nhuận mang tên FoodPLUS GmbH có trụ sở tại Đức.

Thực hành nông nghiệp tốt GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, việc sử dụng đất đai, phân bón, nước, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hái, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển sản phẩm, v.v. nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững với mục đích chính đảm bảo rằng:

 1. An toàn cho thực phẩm
 2. An toàn cho người sản xuất
 3. Bảo vệ môi trường
 4. Truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm
 5. Quy trình chứng nhận

2. Quy trình chứng nhận được tiến hành theo các bước chính như sau:

 • Xác định phạm vi chứng nhận.
 • Đánh giá thử (tùy chọn) nhằm đánh giá thực trạng hiện tại của trang trại.
 • Đánh giá chứng nhận (cấp giấy chứng nhận): xác nhận doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của GlobalGap.
 • Giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 1.0 năm kể từ ngày có quyết định chứng nhận
 • Tái chứng nhận để theo dõi sự phù hợp và quá trình cải tiến thường xuyên.

3. Mục tiêu

GlobalGAP là công cụ quản lý trang trại nhằm:

 • Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmcho nông sản thực phẩm
 • Hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản
 • Sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực sản xuất nông nghiệp
 • Làm giàu nông dân và phát triển nông thôn – Bảo vệ môi trường và cảnh quan chung

4. Lĩnh vực áp dụng

Tổ chức GlobalGAP đã ban hành các bộ tiêu chuẩn chính áp dụng cho các nhóm đối tượng nông sản và các hoạt động khác nhau, nổi bật gồm có các nhóm chính: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, cây giống, thức ăn chăn nuôi, vận chuyển vật nuôi và một số tiêu chuẩn bổ trợ khác như tiêu chuẩn về chuỗi hành trình sản phẩm (chain of custody), phúc lợi động vật (animal welfare), đánh giá rủi ro về thực tiễn xã hội (risk assessment on social practice)…

5. Lợi ích người tiêu dùng

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP đảm bảo an toàn thực phẩm tạo sự an tâm ở người tiêu dùng.

6. Tổ chức chứng nhận

Brureau Veritas, QuaCert, tổ chức kiểm định quốc tế

Bình luận

Bình luận

Cùng chia sẻ thông tin hữu ích nhé

Bài liên quan