Lưu ý khi nấu Gạo Ông Từng – Gạo Chà Dối – Gạo Dân Tộc

Khi nấu gạo Ông Từng  – gạo chà dối – gạo dân tộc ta cần chú ý điều gì? Từ bài GẠO DÂN TỘC – GẠO ÔNG TỪNG – GẠO SẠCH CƠM NGON ta đã biết Gạo xay dối là loại gạo sau khi tách và thổi sạch trấu thì được đưa vào máy để […]
Xem thêm thông tin